Bestuur

Op dit moment is het bestuur een beetje onderbemand. Daarom zijn wij hard op zoek naar uitbreiding met met 1-2 leden. Iedere eerste woensdag van de maand komt het bestuur bijeen om de lopende zaken door te nemen. Ook is daar altijd een vertegenwoordiger van de woningstichting Woensdrecht bij aanwezig.
Interesse ?? Neem contact op met een van de bestuursleden.

 

 

voorzitter mevr. H Schober 0164 612774
secretaris/penningmeester dhr.A.Suijkerbuijk 0164 614569
lid dhr. J.de Koning 0164 614208
lid dhr.H.Kraaijvanger